Spoločnosť KZK s.r.o. bola založená v roku 2008 v Bratislave. Za oblasť našich profesionálnych aktivít sme zvolili špeciálne stavebné práce, súvisiace s opravami a rekonštrukciami stavebných konštrukcií, hlavne v oblasti inžinierskych stavieb ako vozoviek, mostov, vodohospodárskych objektov, ale aj občianskych a pamiatkových objektov. Naším cieľom je dopĺňať ponuku veľkých stavebných spoločností a aj samostatne realizovať technicky a technologicky náročné práce v oblasti modifikovaných asfaltových materiálov, diamantového rezania a vŕtania, injektážnych prác, sanácií betónových a železobetónových konštrukcií, zosilňovania stavebných konštrukcií,búrania a odstraňovania stavebných konštrukcií.

Spoločnosť KZK zamestnáva cca 20 pracovníkov, ktorí sú zaškolení na realizáciu ponúkaných prác dodávateľmi strojných zariadení a materiálov a pravidelne sa zúčastňujú školení a kurzov, či už odborných, alebo z oblasti bezpečnosti práce,požiarnej ochrany,vodičov a zdravotnej prípravy. Počas našej činnosti sme získali dostatok skúseností a profesionálnych znalostí v oblasti nami ponúkaných prác.

Spolupracujeme s poprednými európskymi dodávateľmi strojných zariadení a stavebnej chémie.